Ắc quy cho xe điện du lịch

-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-180A (6V – 180Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-56 (12V – 56Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-120 (12V – 120Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-70 (12V – 70Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-52 VRLA (12V – 52Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-80 (12V – 80Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-150A (12V – 150AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 20HR (6V – 260AH)

4.000.000 

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200 (6V – 200Ah)

4.500.000 

Tư vấn báo giá ắc quy cho xe điện du lịch