-100%

Ắc quy TAHAPO TH6-250 (6V – 250Ah) cho xe golf, xe du lịch

10 
-16%

Ắc quy TAHAPO TH6-260 (6V – 260Ah) cho xe golf, xe du lịch

3.790.000 
-100%

Ắc quy TAHAPO TH8-200 (8V – 200Ah)

10 
-100%

ẮC QUY TAHAPO TH12-135 (12V – 135Ah)

10 
-16%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260Ah) cho xe golf, xe du lịch

3.790.000 

PIN LITHIUM TAHAPO 72V 50AH CHO XE ĐẠP ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN

Liên hệ

PIN LI-ON 72V 60AH 18650 TAHAPO

Liên hệ

PIN LI-ON 72V 50AH 18650 TAHAPO

Liên hệ

PIN LI-ON 72V 40AH 18650 TAHAPO

Liên hệ

PIN LI-ON 72V 30AH 18650 TAHAPO

Liên hệ

PIN LI-ON 72V 20AH 18650 TAHAPO

Liên hệ

PIN LI-ON 60V 50AH 18650 TAHAPO

Liên hệ

PIN LI-ON 60V 40AH 18650 TAHAPO

Liên hệ