Ắc quy chilweexem thêm

-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200T (6V – 200Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-180A (6V – 180Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 20HR (6V – 260AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-12 (6V – 12Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-10 (6V – 10Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150 (8V – 150Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-12 (12V – 12Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-13 (12V – 13Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-22 (12V – 22Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-20 (12V – 20Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-60 (12V – 60Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-150T (12V – 150Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-60 (12V – 60Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-110T (12V – 110Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-20 (12V – 20Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-120 (12V – 120Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-50 (12V – 50Ah)

4.000.000 

Ắc quy xe điệnxem thêm

-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150 (8V – 150Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200T (6V – 200Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-180A (6V – 180Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-120 (12V – 120Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-180A (6V – 180Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-56 (12V – 56Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-23 (12V – 30Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-17 (6V – 17Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-10 (6V – 10Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-35 (12V – 35Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-32 (12V – 32Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-30B (12V-38Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-35 (12V – 35Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-45 VRLA (12V – 45Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 8-DZM-10 (16V – 13Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-14 (6V – 14Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-32 (12V – 32Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-12 (6V – 12Ah)

4.000.000 

Ắc quy xe ô tôxem thêm

-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

4.000.000 

Ắc Quy Varta AGM LN4 (12V – 80Ah)

Ắc quy Varta AGM LN3 (12V – 70Ah)

Ắc Quy Varta AGM LN6 (12V – 105Ah)

Ắc quy Varta AGM LN5 (12V – 95Ah)

Ắc quy Delkor 120D31L ( 12v – 90Ah )

Ắc quy Amaron 100D26L (12V – 70Ah)

Ắc quy Amaron 50B19L (12V – 40Ah)

Ắc quy Delkor Din 58039 ( 12V – 80Ah)

Ắc quy Amaron HCV620D31R (12V – 80Ah)

Ắc quy Atlas 40B19L (12V – 35Ah)

Ắc quy Varta AGM LN5 (12V – 95Ah)

Ắc quy Đồng Nai CMF DIN100 (12V – 100Ah)

Ắc quy Atlas DIN SE57010 (12V – 70Ah)

Ắc quy Amaron 34B19R (12V – 32Ah)

Ắc quy Atlas DIN SE61010 (12V – 110Ah)

Ắc quy Atlas 40B19R (12V – 35Ah)

Ắc quy Amaron DIN55 (12V – 55Ah)

Ắc quy Atlas DIN SA59520 (12V – 95Ah)

Ắc quy Amaron DIN55 (12V – 55Ah)

Ắc quy Atlas MF50B24LS (12V 45Ah)

Ắc quy Amaron 34B19L (12V – 32Ah)

Ắc quy Delkor 55B24LS ( 12V – 45Ah)

Ắc quy Delkor DF40AL ( 12V – 40Ah )

Ắc quy Đồng Nai CMF 85D23L (12V – 65Ah)

Ắc quy Delkor 1111K ( 12V – 100Ah)

Ắc quy Delkor N150 ( 12V – 160Ah)

Ắc quy Đồng Nai CMF DIN100 (12V – 100Ah)

Ắc quy Amaron 34B19R (12V – 32Ah)

Ắc quy Atlas DIN SA59520 (12V – 95Ah)

Ắc quy Amaron 34B19R (12V – 32Ah)

Ắc quy Amaron 100D26L (12V – 70Ah)

Ắc Quy Varta AGM LN4 (12V – 80Ah)

Ắc quy Đồng Nai CMF DIN65 (12V – 65Ah)

Ắc quy Amaron 100D26R (12V – 70Ah)

Ắc quy Varta AGM LN5 (12V – 95Ah)

Ắc quy theo hãngxem thêm

-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-12 (12V – 12Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-13 (12V – 13Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-22 (12V – 22Ah)

4.000.000 

Ắc quy GS MF 85D26R (12V – 75Ah)

Ắc quy GS MF DIN45L-LBN (12V – 45Ah)

Bình ắc quy GS N200 – 200AH

Ắc quy GS L100 (12V – 100Ah)

Ắc quy GS Q85 (12V – 65Ah)

Ắc quy GS MF 44B19L – 40Ah

Ắc quy Trojan J305E-AC (6V – 305AH)

Ắc quy Trojan J305P-AC (6V – 330AH)

Ắc quy Trojan 27TMX (12V – 105AH)

Ắc quy Trojan T-875 (8V – 170AH)

Ắc quy Trojan T-105 Plus (6V – 225AH)

Ắc quy Trojan T-125 Plus (6V – 240AH)

Ắc Quy Varta AGM LN6 (12V – 105Ah)

Ắc quy Varta AGM LN5 (12V – 95Ah)

Ắc quy Varta AGM LN3 (12V – 70Ah)

Ắc Quy Varta AGM LN4 (12V – 80Ah)

Ắc quy Amaron DIN60 (12V – 60Ah)

Ắc quy Amaron 34B19L (12V – 32Ah)

Ắc quy Amaron DIN45 (12V – 45Ah)

Ắc quy Amaron 34B19R (12V – 32Ah)

Ắc quy Amaron 165D04R (12V – 165Ah)

Ắc quy Amaron 100D26L (12V – 70Ah)

Dung lượng ắc quyxem thêm

-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260AH)

4.000.000 

Ắc Quy Varta AGM LN6 (12V – 105Ah)

Ắc quy Delkor 1111K ( 12V – 100Ah)

Ắc quy Delkor N150 ( 12V – 160Ah)

Ắc quy Delkor DF40AL ( 12V – 40Ah )

Ắc quy Delkor 55B24L ( 12V – 45Ah )

Ắc quy Delkor 46B20L ( 12V – 35Ah )

Ắc quy Delkor 55B24LS ( 12V – 45Ah)

Ắc quy Đồng Nai CMF44B20L (12V – 43Ah)

Ắc quy Atlas MF50B24LS (12V 45Ah)

Ắc Quy Varta AGM LN4 (12V – 80Ah)

Ắc quy Varta AGM LN3 (12V – 70Ah)

Ắc quy Varta AGM LN5 (12V – 95Ah)

Ắc quy Delkor 120D31L ( 12v – 90Ah )

Ắc quy Delkor 65 – 900 ( 12v – 85Ah)

Ắc quy Delkor Din 58039 ( 12V – 80Ah)

Ắc quy Cellnike 3-EV-260 (6V – 260Ah)

Ắc quy Cellnike 3-EV-200C (6V – 220Ah)

Ắc quy Cellnike 3-EV-200 (6V – 200Ah)

Ắc quy US 305 XC2 (6V – 310AH)

Ắc quy US 305HC XC2 (6V – 340AH)

Ắc quy Trojan J305E-AC (6V – 305AH)

Ắc quy Trojan L16P-AC (6V – 390AH)

Ắc quy Trojan J305P-AC (6V – 330AH)

Đánh giá của khách hàng

Trước đây cũng đã dùng ắc quy của nhiều bên nhưng sau khi sử dụng gặp sự cố thì gọi không được. Mình tìm trên mạng và biết được “Ăc quy Tây Hà” và thử dùng, thật bất ngờ mình mua 2 bình cho máy chà sàn mà shop tư vấn nhiệt tình, còn vận chuyển và lắp đặt tận nơi, mình chỉ việc dùng.”

Chị Nguyễn Hồng Phương

Sơn Tây, Hà Nội

Sản phẩm ắc quy Chilwee mà Tây Hà cung cấp cho tôi đáp ứng được nhu cầu của tôi về chất lượng và hiệu suất. Nó đảm bảo khả năng vận hành liên tục và độ bền cao, giúp cho việc sử dụng của tôi trở nên đáng tin cậy hơn.

Chị Trần Phương Thảo

Đơn vị thuê xe nâng người

Dịch vụ của Tây Hà thực sự rất tốt. Họ có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và thân thiện, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của tôi về sản phẩm và hỗ trợ tôi trong quá trình sử dụng. Bất kỳ khi nào tôi cần hỗ trợ hoặc bảo trì, Tây Hà luôn có mặt đúng thời điểm và đáp ứng nhu cầu của tôi một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Anh Trịnh Văn Sang

Đơn vị kinh doanh xe điện

Tôi rất hài lòng về chất lượng sản phẩm Chilwee và hiệu suất của nó trong quá trình sử dụng. Ắc quy đáp ứng tốt cho các công việc của tôi và tôi đã không gặp sự cố nào trong quá trình sử dụng. Tôi cũng rất hài lòng về dịch vụ sau bán hàng của Tây Hà, họ rất nhiệt tình và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình mua hàng. “

Anh Phạm Văn Dũng

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Truyền thông

Trước đây cũng đã dùng ắc quy của nhiều bên nhưng sau khi sử dụng gặp sự cố thì gọi không được. Mình tìm trên mạng và biết được “Ăc quy Tây Hà” và thử dùng, thật bất ngờ mình mua 2 bình cho máy chà sàn mà shop tư vấn nhiệt tình, ship đến còn lắp đặt tận nơi, mình chỉ việc dùng .”

Chị Nguyễn Hồng Phương

Sơn Tây, Hà Nội

“Ắc quy Tây Hà” thì uy tín rồi còn gì nữa, chi nhánh tại Bắc – Trung – Nam đều có cả. Đơn vị mình ở Bình Dương thì khi có sự cố hay cần hỗ trợ thì nhận được phải hồi và có mặt rất nhanh chóng. Sẽ còn hợp tác lâu dài 👍

Chị Trần Phương Thảo

Đơn vị thuê xe nâng người

Lúc mới biết đến “Ắc quy Chilwee” mình cũng hơi e ngại vì hàng “made in China”. Sau khi tìm hiểu và được tư vấn mình mới biết chúng là hãng nội địa. Đến bây giờ cũng được hơn 2 năm mà thấy bình vẫn hoạt động tốt, hiệu suất vẫn khoảng 90%.”

Anh Trịnh Văn Sang

Bỉm Sơn, Thanh Hoá.

Đối tác - Khách hàng

Đối tác - Khách hàng

Đối tác - Khách hàng