Ắc quy chilweexem thêm

-16%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260Ah)

3.790.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200T (6V – 200Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-180A (6V – 180Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 20HR (6V – 260AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-12 (6V – 12Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-10 (6V – 10Ah)

4.000.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200Ah)

3.790.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150 (8V – 150Ah)

4.000.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

3.790.000 

Bộ 4 bình ắc quy xe đạp điện, xe máy điện Chilwee 6-DZM-20 (12V-20Ah)

Bộ 4 bình ắc quy xe đạp điện Chilwee 6-DZM-12 (12V-12Ah)

-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-12 (12V – 12Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-13 (12V – 13Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-22 (12V – 22Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-150T (12V – 150Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-13 (12V – 13Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-50 (12V – 50Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-45 VRLA (12V – 45Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-22 (12V – 22Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-110T (12V – 110Ah)

4.000.000 

Ắc quy xe điệnxem thêm

-16%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260Ah)

3.790.000 

Ắc quy Newmax BM 12165 (12V – 165Ah)

Ắc quy Newmax BM 8260 (8V – 260Ah)

Ắc quy Newmax BM 8240 (8V – 240Ah)

-16%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260Ah)

3.790.000 

Ắc quy Newmax BM 12165 (12V – 165Ah)

Ắc quy Newmax BM 8260 (8V – 260Ah)

Ắc quy Newmax BM 8240 (8V – 240Ah)

-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-35 (12V – 35Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 8-DZM-14 (16V – 18Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-32 (12V – 32Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-30B (12V-38Ah)

4.000.000 

Ắc quy Vision 6FM55-X (12V – 55Ah)

-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-14 (6V – 14Ah)

4.000.000 

Ắc quy Vision 6FM65E-X (12V – 65Ah)

-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-12 (12V – 12Ah)

4.000.000 

Ắc quy Vision 6FM33-X (12V-33Ah)

-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-20 (12V – 20Ah)

4.000.000 

Ắc quy Vision 6FM45-X (12V – 45Ah)

-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-12 (6V – 12Ah)

4.000.000 

Ắc quy xe ô tôxem thêm

-16%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

3.790.000 

Bộ 6 bình ắc quy xe máy điện VinFast chất lượng cao | Yamato Super H7

Bộ 5 bình ắc quy xe máy điện, xe đạp điện Yamato 6-DBP-30 (60V-30Ah)

Ắc quy Varta 65B24L NX100-S6L (12V – 50Ah)

Ắc quy Varta 65B24LS NX100-S6LS (12V – 50Ah)

Ắc quy Varta 42B20L NS40ZL (12V – 38Ah)

Ắc quy Amaron 165D04R (12V – 165Ah)

Ắc quy Atlas DIN SE58010 (12V – 80Ah)

Ắc quy Delkor 55B24L ( 12V – 45Ah )

Ắc quy Varta 65B24LS NX100-S6LS (12V – 50Ah)

Ắc quy Delkor 1111K ( 12V – 100Ah)

Ắc quy Atlas 40B19R (12V – 35Ah)

Ắc quy Delkor N150 ( 12V – 160Ah)

Ắc Quy Varta 54087 DF40AL (12V – 40Ah)

Ắc quy Delkor 55B24LS ( 12V – 45Ah)

Ắc quy Amaron DIN55 (12V – 55Ah)

Ắc quy Amaron DIN60 (12V – 60Ah)

Ắc quy Đồng Nai CMF DIN100 (12V – 100Ah)

Ắc quy Amaron 34B19L (12V – 32Ah)

Ắc quy Delkor 120D31L ( 12v – 90Ah )

Ắc quy Varta 42B20L NS40ZL (12V – 38Ah)

Ắc quy Varta AGM LN3 (12V – 70Ah)

Ắc quy Delkor Din 58039 ( 12V – 80Ah)

Ắc quy Atlas DIN SE58010 (12V – 80Ah)

Ắc quy Atlas 40B19LS (12V – 35Ah)

Ắc quy Amaron DIN45 (12V – 45Ah)

Ắc quy Delkor 1111K ( 12V – 100Ah)

Ắc quy Varta 65B24L NX100-S6L (12V – 50Ah)

Ắc quy Varta Q85 115D23L (12V 70Ah)

Ắc quy Đồng Nai CMF DIN100 (12V – 100Ah)

Ắc quy Varta Q85 95D23L (12V – 65Ah)

Ắc quy Amaron HCV620D31R (12V – 80Ah)

Ắc quy Atlas DIN SE57010 (12V – 70Ah)

Ắc Quy Varta AGM LN6 (12V – 105Ah)

Ắc quy Amaron DIN45 (12V – 45Ah)

Ắc quy Varta Q85 115D23L (12V 70Ah)

Ắc quy theo hãngxem thêm

-16%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260Ah)

3.790.000 

Bộ 5 bình ắc quy xe đạp điện Chilwee 6-DZF-12 (12V-12Ah)

Bộ 5 bình ắc quy xe máy điện, xe đạp điện Chilwee 6-DZF-23 (12V-30Ah)

Bộ 4 bình ắc quy xe đạp điện, xe máy điện Chilwee 6-DZM-20 (12V-20Ah)

Ắc quy GS 55D23L MF (12V – 60Ah)

Ắc quy GS Q85 (12V – 65Ah)

Bình ắc quy GS N200 – 200AH

Ắc quy GS MF DIN45L-LBN (12V – 45Ah)

Ắc quy GS L100 (12V – 100Ah)

Bình ắc quy GS 95D31R (12V – 80Ah)

Ắc quy Trojan J305E-AC (6V – 305AH)

Ắc quy Trojan J305P-AC (6V – 330AH)

Ắc quy Trojan T-1275 Plus (12V – 150AH)

Ắc quy Trojan T-875 (8V – 170AH)

Ắc quy Trojan TE35 (6V – 245AH)

Ắc quy Trojan 27TMX (12V – 105AH)

Ắc quy Varta AGM LN5 (12V – 95Ah)

Ắc quy Varta AGM LN3 (12V – 70Ah)

Ắc quy Varta Q85 95D23L (12V – 65Ah)

Ắc quy Varta 42B20L NS40ZL (12V – 38Ah)

Ắc quy Varta 65B24LS NX100-S6LS (12V – 50Ah)

Ắc quy Varta 65B24L NX100-S6L (12V – 50Ah)

Ắc quy Amaron 100D26R (12V – 70Ah)

Ắc quy Amaron 34B19L (12V – 32Ah)

Ắc quy Amaron 34B19R (12V – 32Ah)

Ắc quy Amaron DIN45 (12V – 45Ah)

Ắc quy Amaron 100D26L (12V – 70Ah)

Ắc quy Amaron 165D04R (12V – 165Ah)

Dung lượng ắc quyxem thêm

-16%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260Ah)

3.790.000 

MONBAT AGM 605 901 095 (12V – 105Ah)

Ắc quy Newmax BM 12165 (12V – 165Ah)

Ắc quy Newmax BM 8190 (8V – 190Ah)

Ắc quy xe đạp điện 12V-12Ah | Ắc quy Đồng Nai PA12-12

Bộ 6 bình ắc quy xe máy điện VinFast chất lượng cao | Yamato Super H7

Bộ 5 bình ắc quy xe đạp điện, xe máy điện Globe WP20-12IE (12V-20Ah)

Bộ 5 bình ắc quy xe máy điện, xe đạp điện Yamato 6-DBP-30 (60V-30Ah)

Bộ 5 bình ắc quy xe máy điện, xe đạp điện Chilwee 6-DZF-23 (12V-30Ah)

Bộ 4 bình ắc quy xe đạp điện, xe máy điện Chilwee 6-DZM-20 (12V-20Ah)

MONBAT MF DYNAMIC 585 102 070 (12V – 85Ah)

MONBAT MF DYNAMIC 563 018 052 (12V – 63Ah)

MONBAT EFB 565 002 056 (12V – 65Ah)

MONBAT EFB 565 002 068 (12V – 65Ah)

MONBAT AGM 595 901 086 (12V – 95Ah)

MONBAT AGM 580 901 084 (12V – 80Ah)

Ắc quy Newmax BM 8260 (8V – 260Ah)

Ắc quy Newmax BM 8240 (8V – 240Ah)

Ắc quy Newmax BM 6240 (6V – 240Ah)

Ắc quy Newmax BM 6225 (6V-225Ah)

Ắc quy Newmax PNB 122000 (12V – 200Ah)

Ắc quy Newmax PNB 122200 (12V – 220Ah)

Ắc quy US 305 XC2 (6V – 310AH)

Ắc quy US 305HC XC2 (6V – 340AH)

Ắc quy Trojan J305E-AC (6V – 305AH)

Ắc quy Trojan L16P-AC (6V – 390AH)

Ắc quy Trojan J305P-AC (6V – 330AH)

Đánh giá của khách hàng

Tôi đã sử dụng ắc quy Chilwee trong hơn 2 năm và chưa gặp bất kỳ vấn đề gì. Chất lượng sản phẩm rất tốt và giá cả cũng khá hợp lý. Dịch vụ sau bán hàng của Tây Hà cũng rất chuyên nghiệp và nhanh chóng.”

Anh Đức

Kĩ thuật viên ô tô

Là một kỹ thuật viên, tôi đã sử dụng rất nhiều loại ắc quy khác nhau trong ngành nghề của mình. Tuy nhiên, ắc quy Chilwee vẫn là sản phẩm tôi tin tưởng nhất. Nó cho phép tôi hoàn thành công việc của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng.”

Anh Tuấn Phát

Đơn vị kinh doanh xe nâng người

Dịch vụ của Tây Hà thực sự rất tốt. Họ có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và thân thiện, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của tôi về sản phẩm và hỗ trợ tôi trong quá trình sử dụng.”

Anh Trịnh Văn Sang

Đơn vị kinh doanh xe điện

Sản phẩm ắc quy Chilwee là một trong những sản phẩm tốt nhất mà tôi từng sử dụng cho xe sân golf. Độ bền và hiệu suất của sản phẩm đều rất tốt, giúp tăng đáng kể tuổi thọ của xe sân golf. Dịch vụ hậu mãi cũng khiến tôi vô cùng hài lòng với Tây Hà.”

Anh Dũng Phạm

Đơn vị kinh doanh sân golf

Truyền thông

Trước đây cũng đã dùng ắc quy của nhiều bên nhưng sau khi sử dụng gặp sự cố thì gọi không được. Mình tìm trên mạng và biết được “Ăc quy Tây Hà” và thử dùng, thật bất ngờ mình mua 2 bình cho máy chà sàn mà shop tư vấn nhiệt tình, ship đến còn lắp đặt tận nơi, mình chỉ việc dùng .”

Chị Nguyễn Hồng Phương

Sơn Tây, Hà Nội

“Ắc quy Tây Hà” thì uy tín rồi còn gì nữa, chi nhánh tại Bắc – Trung – Nam đều có cả. Đơn vị mình ở Bình Dương thì khi có sự cố hay cần hỗ trợ thì nhận được phải hồi và có mặt rất nhanh chóng. Sẽ còn hợp tác lâu dài.

Chị Trần Phương Thảo

Đơn vị thuê xe nâng người

Lúc mới biết đến “Ắc quy Chilwee” mình cũng hơi e ngại vì hàng “made in China”. Sau khi tìm hiểu và được tư vấn mình mới biết chúng là hãng nội địa. Đến bây giờ cũng được hơn 2 năm mà thấy bình vẫn hoạt động tốt, hiệu suất vẫn khoảng 90%.”

Anh Trịnh Văn Sang

Bỉm Sơn, Thanh Hoá.

Đối tác - Khách hàng

Đối tác - Khách hàng

Đối tác - Khách hàng