Pin Lithium xe đạp điện, xe máy điện 48V 12Ah (CA)

Liên hệ