Pin Lithium xe đạp điện, xe máy điện 48V 20Ah (CD)

Liên hệ