Pin Lithium xe đạp điện, xe máy điện 48V 24Ah (CP)

Liên hệ