Pin Lithium xe đạp điện, xe máy điện 48V 28Ah (CP)

Liên hệ