Ắc quy Đồng Nai CMF DIN80 (12V – 80Ah)

Dòng ắc quy CMF kín khí, miễn bảo dưỡng, được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, tiên tiến và hiện đại đến từ nhà Pinaco.