MONBAT EFB 565 002 056 (12V – 65Ah)

Liên hệ

Công nghệ EFB nhanh chóng trở thành sự lựa chọn chính của hầu hết các nhà sản xuất xe có hệ thống Start-Stop cấp thấp. Các phương tiện ngày nay được thiết kế đặc biệt để đáp ứng và vượt quá yêu cầu của các hệ thống đó. Phạm vi mở rộng mới của sê-ri MONBAT EFB có các chất phụ gia công nghệ carbon cho NAM để chấp nhận điện tích động lớn hơn mang xu hướng OEM mới nhất đến thị trường hậu mãi.

MONBAT EFB 565 002 056 (12V – 65Ah)

Liên hệ