Pin Lithium xe đạp điện, xe máy điện 48V 12Ah (CH)

Liên hệ