Pin Lithium xe đạp điện, xe máy điện 48V 25Ah (BX)

Liên hệ