Pin Lithium xe đạp điện, xe máy điện 48V 40Ah (BA)

Liên hệ