Pin sạc USB Lithium-Ion Vinnic (1.5V – 1750mAh)

Liên hệ