Pin sạc USB Lithium-Ion Vinnic (1.5V – 550mAh)

Liên hệ