MONBAT SMF FORMULA 545 059 036 (12V – 45Ah)

Liên hệ

Dòng sản phẩm MONBAT Formula là một loạt các loại ắc quy ô tô tuân thủ tất cả các thông số kỹ thuật của bãi đỗ xe ô tô và OE. Nó được thiết kế cho các phương tiện có thiết bị trung bình cần thêm công suất khởi động với hiệu suất cao liên tục trong thời gian dài hơn.

MONBAT SMF FORMULA 545 059 036 (12V – 45Ah)

Liên hệ