MONBAT SMF PREMIUM 545 091 033 (12V – 45Ah)

Liên hệ

Dòng MONBAT Premium là loại pin Hiệu suất cao mới nhất dành cho thế hệ xe hạng nhẹ tiếp theo với hệ thống đánh lửa thông thường. Phạm vi bảo hiểm rộng có tính năng phụ gia công nghệ carbon trong NAM để chấp nhận sạc động nhiều hơn và mang xu hướng OE mới nhất cho thị trường hậu mãi.

MONBAT SMF PREMIUM 545 091 033 (12V – 45Ah)

Liên hệ