MONBAT SMF FORMULA 540 046 032 (12V – 40Ah)

Dòng sản phẩm MONBAT Formula là một loạt các loại ắc quy ô tô tuân thủ tất cả các thông số kỹ thuật của bãi đỗ xe ô tô và OE. Nó được thiết kế cho các phương tiện có thiết bị trung bình cần thêm công suất khởi động với hiệu suất cao liên tục trong thời gian dài hơn.