Ắc quy xe đạp điện, xe máy điện

Ắc quy xe sân golf, xe điện du lịch

Bình ắc quy 12V

Ắc quy công nghiệp

Ắc quy chilweexem thêm

-16%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260Ah) cho xe golf, xe du lịch

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260Ah) cho xe golf, xe du lịch

3.790.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200T (6V – 200Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-180A (6V – 180Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 20HR (6V – 260AH)

4.000.000 
-11%

Ắc quy xe đạp điện Chilwee 6-DZM-12 (6V – 12Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-10 (6V – 10Ah)

4.000.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200Ah)

3.790.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150 (8V – 150Ah)

4.000.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

3.790.000 

Bộ 4 bình ắc quy xe đạp điện, xe máy điện Chilwee 6-DZM-20 (12V-20Ah)

Liên hệ

Bộ 4 bình ắc quy xe đạp điện Chilwee 6-DZM-12 (12V-12Ah)

Liên hệ
-11%

Ắc quy xe đạp điện Chilwee 6-DZF-12 (12V – 12Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-13 (12V – 13Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy xe đạp điện, xe máy điện Chilwee 6-DZF-22 (12V – 22Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 8-DZM-10 (16V – 13Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-150T (12V – 150Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy xe máy điện Chilwee 6-EVF-45 VRLA (12V – 45Ah)

4.000.000 

Bộ 4 bình ắc quy xe đạp điện Chilwee 6-DZM-12 (12V-12Ah)

Liên hệ
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-13 (12V – 13Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy xe máy điện Chilwee 6-EVF-60 (12V – 60Ah)

4.000.000 

Ắc quy xe điệnxem thêm

-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-13 (12V – 13Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy xe đạp điện, xe máy điện Chilwee 6-EVF-32 (12V – 32Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy xe đạp điện Chilwee 6-DZM-17 (6V – 17Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy xe đạp điện, xe máy điện Chilwee 6-DZF-22 (12V – 22Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZM-10 (6V – 10Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy xe đạp điện, xe máy điện Chilwee 6-DZF-20 (12V – 20Ah)

4.000.000 

Ắc quy Vision 6FM40E-X (12V-40Ah)

Liên hệ
-11%

Ắc quy xe đạp điện, xe máy điện Chilwee 6-DZF-22 (12V – 22Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 8-DZM-14 (16V – 18Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy Chilwee 6-DZF-13 (12V – 13Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy xe đạp điện Chilwee 6-DZM-12 (6V – 12Ah)

4.000.000 
-11%

Ắc quy xe máy điện Chilwee 6-EVF-45 VRLA (12V – 45Ah)

4.000.000 

Ắc quy xe ô tôxem thêm

ẮC QUY TAHAPO TH12-135 (12V – 135Ah)

Liên hệ
-16%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

3.790.000 

Bộ 6 bình ắc quy xe máy điện VinFast chất lượng cao | Yamato Super H7

Liên hệ

Bộ 5 bình ắc quy xe máy điện, xe đạp điện Yamato 6-DBP-30 (60V-30Ah)

Liên hệ

Ắc quy Varta 65B24L NX100-S6L (12V – 50Ah)

Liên hệ

Ắc quy Varta 65B24LS NX100-S6LS (12V – 50Ah)

Liên hệ

Ắc quy Atlas DIN SE58010 (12V – 80Ah)

Liên hệ

Ắc Quy Varta 54087 DF40AL (12V – 40Ah)

Liên hệ

Ắc quy Atlas 40B19L (12V – 35Ah)

Liên hệ

Ắc quy Đồng Nai CMF 95D31R (12V – 80Ah)

Liên hệ

Ắc quy Atlas 40B19LS (12V – 35Ah)

Liên hệ

Ắc quy Delkor N150 ( 12V – 160Ah)

Liên hệ

Ắc quy Delkor 46B20L ( 12V – 35Ah )

Liên hệ

Ắc quy Varta 65B24LS NX100-S6LS (12V – 50Ah)

Liên hệ

Ắc quy Delkor 1111K ( 12V – 100Ah)

Liên hệ

Ắc quy Varta 65B24L NX100-S6L (12V – 50Ah)

Liên hệ

Ắc Quy Varta 54087 DF40AL (12V – 40Ah)

Liên hệ

Ắc quy Atlas DIN SE58010 (12V – 80Ah)

Liên hệ

Ắc quy Delkor 1111K ( 12V – 100Ah)

Liên hệ

Ắc quy Atlas MF50B24LS (12V 45Ah)

Liên hệ

Ắc quy Delkor 46B20L ( 12V – 35Ah )

Liên hệ

Ắc quy Đồng Nai CMF DIN80 (12V – 80Ah)

Liên hệ

Ắc quy Amaron DIN55 (12V – 55Ah)

Liên hệ

Ắc quy Delkor 55B24L ( 12V – 45Ah )

Liên hệ

Ắc quy Delkor 1111K ( 12V – 100Ah)

Liên hệ

Ắc quy Varta 42B20R NS40ZR (12V – 38Ah)

Liên hệ

Ắc quy Varta 65B24LS NX100-S6LS (12V – 50Ah)

Liên hệ

Ắc quy Đồng Nai CMF55D23L (12V – 60Ah)

Liên hệ

Ắc Quy Varta 54087 DF40AL (12V – 40Ah)

Liên hệ

Ắc quy Varta 42B20L NS40ZL (12V – 38Ah)

Liên hệ

Ắc quy Atlas DIN SE57010 (12V – 70Ah)

Liên hệ

Ắc quy Amaron HCV620D31R (12V – 80Ah)

Liên hệ

Ắc quy Delkor Din 58039 ( 12V – 80Ah)

Liên hệ

Ắc Quy Varta 54087 DF40AL (12V – 40Ah)

Liên hệ

Ắc quy Đồng Nai CMF DIN80 (12V – 80Ah)

Liên hệ

Ắc quy Varta AGM LN5 (12V – 95Ah)

Liên hệ

Ắc quy theo hãngxem thêm

-16%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260Ah) cho xe golf, xe du lịch

3.790.000 

Bộ 5 bình ắc quy xe đạp điện Chilwee 6-DZF-12 (12V-12Ah)

Liên hệ

Bộ 5 bình ắc quy xe máy điện, xe đạp điện Chilwee 6-DZF-23 (12V-30Ah)

Liên hệ

Bộ 4 bình ắc quy xe đạp điện, xe máy điện Chilwee 6-DZM-20 (12V-20Ah)

Liên hệ

Ắc quy GS Q85 (12V – 65Ah)

Liên hệ

Ắc quy GS 55D23L MF (12V – 60Ah)

Liên hệ

Ắc quy GS MF 44B19L – 40Ah

Liên hệ

Bình ắc quy GS L30 (12V-30AH)

Liên hệ

Ắc quy GS MF DIN45L-LBN (12V – 45Ah)

Liên hệ

Bình ắc quy GS 95D31R (12V – 80Ah)

Liên hệ

Ắc quy Trojan TE35 (6V – 245AH)

Liên hệ

Ắc quy Trojan T-875 (8V – 170AH)

Liên hệ

Ắc quy Trojan T-105 Plus (6V – 225AH)

Liên hệ

Ắc quy Trojan 30XHS (12V – 130AH)

Liên hệ

Ắc quy Trojan 27TMX (12V – 105AH)

Liên hệ

Ắc quy Trojan J305E-AC (6V – 305AH)

Liên hệ

Ắc quy Varta AGM LN2 (12V – 60Ah)

Liên hệ

Ắc Quy Varta 54087 DF40AL (12V – 40Ah)

Liên hệ

Ắc quy Varta Q85 115D23L (12V 70Ah)

Liên hệ

Ắc Quy Varta AGM LN6 (12V – 105Ah)

Liên hệ

Ắc quy Varta 42B20L NS40ZL (12V – 38Ah)

Liên hệ

Ắc quy Varta 42B20R NS40ZR (12V – 38Ah)

Liên hệ

Ắc quy Amaron HCV620D31R (12V – 80Ah)

Liên hệ

Ắc quy Amaron 50B19L (12V – 40Ah)

Liên hệ

Ắc quy Amaron DIN55 (12V – 55Ah)

Liên hệ

Dung lượng ắc quyxem thêm

Ắc quy TAHAPO TH6-260 (6V – 260Ah) cho xe golf, xe du lịch

Liên hệ

Ắc quy TAHAPO TH8-200 (8V – 200Ah)

Liên hệ

ẮC QUY TAHAPO TH12-135 (12V – 135Ah)

Liên hệ
-16%

Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 4-EVF-150A (8V – 200Ah)

3.790.000 
-16%

Ắc quy Chilwee 3-EVF-200A (6V – 260Ah) cho xe golf, xe du lịch

3.790.000 

Pin Lithium LiFePo4 12V 30Ah

Liên hệ

ẮC QUY TAHAPO 6-DZM-30 (12V-30AH)

Liên hệ

ẮC QUY TAHAPO 6-DZM-23 (12V-23AH)

Liên hệ

ẮC QUY TAHAPO 6-DZM-20 (12V-20AH)

Liên hệ

ẮC QUY TAHAPO 6-DZM-15 (12V-15AH)

Liên hệ

ẮC QUY TAHAPO 6-DZM-12 (12V-12AH)

Liên hệ

Pin Lithium LiFePo4 48v 100Ah

Liên hệ

Pin Lithium LiFePo4 12V 50Ah

Liên hệ

Pin Lithium 12V 100Ah

Liên hệ

ẮC QUY TAHAPO 6-EVF-100 (12V-135AH/20HR)

Liên hệ

MONBAT MF DYNAMIC 585 102 070 (12V – 85Ah)

Liên hệ

MONBAT MF DYNAMIC 563 018 052 (12V – 63Ah)

Liên hệ

Pin Lithium LiFePo4 12V 300Ah

Liên hệ

Pin Lithium LiFePo4 12V 200Ah

Liên hệ

ẮC QUY TAHAPO 4-EVF-150 (8V-200AH/20HR)

Liên hệ

Ắc quy Newmax BM 8260 (8V – 260Ah)

Liên hệ

Ắc quy Newmax BM 8240 (8V – 240Ah)

Liên hệ

Ắc quy Newmax BM 6240 (6V – 240Ah)

Liên hệ

Ắc quy US 305 XC2 (6V – 310AH)

Liên hệ

Ắc quy US 305HC XC2 (6V – 340AH)

Liên hệ

Ắc quy Trojan J305E-AC (6V – 305AH)

Liên hệ

Ắc quy Trojan L16P-AC (6V – 390AH)

Liên hệ

Ắc quy Trojan J305P-AC (6V – 330AH)

Liên hệ

Đánh giá của khách hàng

Tôi đã sử dụng ắc quy Chilwee trong hơn 2 năm và chưa gặp bất kỳ vấn đề gì. Chất lượng sản phẩm rất tốt và giá cả cũng khá hợp lý. Dịch vụ sau bán hàng của Tây Hà cũng rất chuyên nghiệp và nhanh chóng.”

Anh Đức

Kĩ thuật viên ô tô

Là một kỹ thuật viên, tôi đã sử dụng rất nhiều loại ắc quy khác nhau trong ngành nghề của mình. Tuy nhiên, ắc quy Chilwee vẫn là sản phẩm tôi tin tưởng nhất. Nó cho phép tôi hoàn thành công việc của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng.”

Anh Tuấn Phát

Đơn vị kinh doanh xe nâng người

Dịch vụ của Tây Hà thực sự rất tốt. Họ có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và thân thiện, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của tôi về sản phẩm và hỗ trợ tôi trong quá trình sử dụng.”

Anh Trịnh Văn Sang

Đơn vị kinh doanh xe điện

Sản phẩm ắc quy Chilwee là một trong những sản phẩm tốt nhất mà tôi từng sử dụng cho xe sân golf. Độ bền và hiệu suất của sản phẩm đều rất tốt, giúp tăng đáng kể tuổi thọ của xe sân golf. Dịch vụ hậu mãi cũng khiến tôi vô cùng hài lòng với Tây Hà.”

Anh Dũng Phạm

Đơn vị kinh doanh sân golf

Truyền thông

Trước đây cũng đã dùng ắc quy của nhiều bên nhưng sau khi sử dụng gặp sự cố thì gọi không được. Mình tìm trên mạng và biết được “Ăc quy Tây Hà” và thử dùng, thật bất ngờ mình mua 2 bình cho máy chà sàn mà shop tư vấn nhiệt tình, ship đến còn lắp đặt tận nơi, mình chỉ việc dùng .”

Chị Nguyễn Hồng Phương

Sơn Tây, Hà Nội

“Ắc quy Tây Hà” thì uy tín rồi còn gì nữa, chi nhánh tại Bắc – Trung – Nam đều có cả. Đơn vị mình ở Bình Dương thì khi có sự cố hay cần hỗ trợ thì nhận được phải hồi và có mặt rất nhanh chóng. Sẽ còn hợp tác lâu dài.

Chị Trần Phương Thảo

Đơn vị thuê xe nâng người

Lúc mới biết đến “Ắc quy Chilwee” mình cũng hơi e ngại vì hàng “made in China”. Sau khi tìm hiểu và được tư vấn mình mới biết chúng là hãng nội địa. Đến bây giờ cũng được hơn 2 năm mà thấy bình vẫn hoạt động tốt, hiệu suất vẫn khoảng 90%.”

Anh Trịnh Văn Sang

Bỉm Sơn, Thanh Hoá.

Đối tác - Khách hàng

Đối tác - Khách hàng

Đối tác - Khách hàng